Bodem

compost met worm

De grond van je tuin is waar je jouw tuin op of eigenlijk uit ontwikkeld. De bodem is dus de basis van elke tuin. Het is geen blanco papier maar een ecosysteem met ontelbaar veel bewoners, die aangepast zijn aan de omstandigheden op die plek.

Jouw tuin is deel van een groter geheel en als tuineigenaar heb je de bodem van je tuin slechts een periode in bruikleen. Om succesvol te tuinieren is het belangrijk je bodem te kennen en er goed voor te zorgen. Streef er altijd naar om de bodem gezonder en schoner achter te laten dan dat je deze aangetroffen hebt.

In deze nieuwe blog leer je meer over de bodem en bodemgezondheid.

Wat is de bodem?

De bodem wordt gevormd door minerale deeltjes, organische stof en al het bodemleven dat zich in de bodem bevindt. Een gezonde bodem zorgt voor een gezonde beplanting met een goede weerbaarheid tegen ziektes en aantastingen.

Minerale grondsoorten
De samenstelling van mineralen deeltjes bepaalt de bodemsoort. Je kunt onderscheid maken in: zand, leem (silt) en klei (lutum). De minerale deeltjes van verschillende grootte hebben ook verschillende eigenschappen.

  • Zand: bestaat uit grove deeltjes van 0,05 mm tot 2 mm. Het bestaat meestal uit stukjes kwarts of silicaat. Zand heeft vrij veel draagkracht, maar kan water en voedingstoffen moeilijk vasthouden.
  • Leem: deze deeltjes van 0,002 tot 0,05 mm hebben kleine poriën en houden beter vocht vast. Ze laten het water minder goed door. Leemdeeltjes houden geen voedingstoffen vast.
  • Klei: Klei bestaat uit heel kleine platte plaatjes. Ze hebben een grootte van minder dan 0,002 mm. Tussen de plaatjes kunnen vocht en voedingstoffen worden vastgehouden. Kleideeltjes geven alleen draagkracht bij droogte en kunnen in natte condities erg instabiel zijn.

 

Organische stof
Organische stof wordt gevormd door verteerde resten van planten, micro-organismen en (bodem)dieren. Het geeft de bodem een bruine tot zwarte kleur die goed in je handnerven achterblijft als je de grond door je handen wrijft. Zo kun je eenvoudig ervaren of er veel organische stof in de bodem zit. In minerale bodems vind je vaak tussen de 1-6% organische stof. Maar je kunt dit vergroten tot wel 10%! Organische stof is de spons in de bodem en je kunt er enorm veel water in bufferen. Dat is bij uitstek de manier lange perioden van droogte te overbruggen.

organische stof op hand

Bodemleven
In de bodem leven ontelbaar veel organismen. Micro-organismen (schimmels, bacteriën) en eencellige. Maar ook
Macro-organismen . Dat zijn de grotere dieren die je met het blote oog kunt waarnemen. Bodemleven speelt een belangrijke rol in de structuurvorming van de bodem. Ze maken organische stof fijn tot deeltjes die voor planten opneembaar zijn en ze verplaatsen de voedingstoffen naar plaatsen waar de beworteling ze kan bereiken.

compost met worm

Ik hoop dat deze blog je meer inzicht heeft gegeven in de bodem en dat je begrijpt dat er onder het maaiveld nog een hele wereld bevindt. Volgende week ga ik in op bodemgezondheid. Kun je niet meer wachten? Bestel dan het boek ‘Leve de bodem!’ van Caroline de Vlaam en Anne Marie van Dam. Een prachtig naslagwerk om de gezonde basis voor elke tuin te vormen.

Laat een reactie achter