Maai Mei Niet

Deze maand vindt er een bijzondere actie plaats om de wilde bijen te helpen. De campagne ‘Maai Mei Niet’. Meedoen is super simpel, je hoeft namelijk niets te doen. Door in mei je gazon niet te maaien, ontstaan er meer bloemen. Hoe meer bloemen, hoe meer nectar en hoe meer blije bijen en insecten. Niet alleen particulieren, ook veel gemeenten en provincies zetten zich in. 

Waarom minder maaien

In het vroege voorjaar wanneer insecten uit hun winterslaap komen of eieren gaan leggen hebben ze veel energie nodig. In mei bloeien er echter nog niet zoveel planten. Wanneer in gazons en grasvelden wilde bloemen waaronder de paardenbloem blijven staan, is dat een zeer waardevolle aanvulling op het voedselaanbod. In Engeland is de actie ‘No Mow May’ al super populair. Daar is gebleken dat niet gemaaide grasvelden 10 x meer insecten aantrekken. 

(Deels) niet maaien

Het is de bedoeling om de gehele maand mei de grasmaaier zoveel mogelijk te laten staan. Je kunt er voor kiezen om:

  • Het gazon geheel niet te maaien.
  • Slechts om de drie weken maaien.
  • Gefaseerd te maaien en elke beurt een ander gedeelte met bloeiende planten laten staan.

Je gazon hoeft er zeker niet rommelig van te worden. Je kunt een groter gevoel van netheid creëren door:

  • Alleen paden door het grasland te maaien.
  • Alleen de randen te maaien, als een soort passepartout.

Op de plekken waar je niet maait, krijgen kruiden de kans zich te ontwikkelen. Madeliefjes, hondsdraf, paardenbloemen en paarse dovenetel bijvoorbeeld. Inheemse planten die zeer belangrijk zijn voor wilde bijen en andere insecten.

Biodiversiteit boost

Het areaal aan gazons in tuinen in Nederland is gelijk aan de oppervlakte van 11.000 voetbalvelden. Als tuinbezitter kun je dus een behoorlijke impact maken. Ook gemeenten spelen bij het verhogen van de biodiversiteit een belangrijke rol.  Het beheer van bermen en groenstroken gaat over circa 140.000 kilometer bij wegen, 17.500 kilometer bij dijken en ongeveer 3000 kilometer bij spoor. 

Bereken je nectarscore

Wil je weten hoeveel extra nectar jouw ongemaaide gazon oplevert? Meld je gazon dan aan op de website van ‘Maai Mei Niet’ https://www.maaimeinietnederland.nl/ Je ontvangt gelijk leuke tips om mee te doen. In het laatste weekend van mei tel je vervolgens het aantal kruidachtige planten in een vierkante meter van je gazon. Het resultaat geeft je door zodat de bijenstichting jouw nectarscore kan berekenen.

Bloemrijk grasland

Misschien verlang je na mei naar nog meer bloemen en ga je erover nadenken om je gazon om te vormen naar bloemrijk grasland. Dat vergt wat meer sturing dan enkel niet maaien. Daar wijd ik graag een keer een andere blog aan. 

 

 

Laat een reactie achter