Laat kinderen opbloeien met een natuurlijke buitenspeelplek

“Het schoolplein is saai!” “Er is geen schaduw!” De leerlingenraad van De Wegwijzer ziet ruimte voor verbetering. ”Dit jaar zocht iedereen de schaduw op in de fietsenstalling.” “Nu zijn er een paar toestellen en die zitten snel vol. Irritant! Voor Laura Knoops, tuin- en landschapsontwerper bij Toffe Tuinen, is de problematiek al snel duidelijk.

Buitenspelen drastisch gedaald

In 2018 kwam Jantje Beton naar buiten met toch wel schokkende onderzoeksresultaten. Nog maar 10% van de kinderen speelt meer buiten dan binnen. Het aantal kinderen dat dagelijks buiten speelt is gedaald tot 14%. Dat wil zeggen dat er van de 1,2 miljoen kinderen op basisscholen er meer dan een miljoen niet dagelijks buitenspelen. De belangrijkste aanleiding daartoe is volgens kinderen dat speelplekken te saai zijn. Niet zo gek vindt Knoops als je nagaat dat meerendeel van de schoolpleinen een vierkant verhardingsvlak zijn, met speeltoestellen die weinig overlaten tot de verbeelding. Favorieten spellen zijn dan ook klimmen en klauteren, fietsen en zelfverzonnen spellen. Tuinen en natuur/bos scoren hoog als speelplek. Daar speelt Knoops op in met het haar ontwerpen.

Het belang van buiten zijn

Kinderen spelen graag buiten, maar de spanning van games en internet zorgt ervoor dat de tablet en spelcomputer een grote concurrent zijn. Dit leidt er toe dat kinderen te weinig bewegen, onvoldoende leren samen spelen, niet in contact komen met de natuur en daar ook geen band mee opbouwen.

Binnen of buiten spelen, een wezenlijk verschil

Er is een wezenlijk verschil tussen binnen en buiten spelen. Buitenspelen brengt heel andere zintuigelijke ervaringen met zich mee. Geluiden, geuren, temperatuur, lichtveranderingen, materialen en texturen. Speelnatuur laat kinderen ervaren dat zij deel uitmaken van een groter geheel. Ten minste de aarde die een rijke natuur bevat met wonderlijke leefsystemen.

Door buitenspelen komen kinderen al vroeg in aanraking met de natuur en leren ze zorg te dragen voor hun omgeving. Een waardevolle basis die ze hun leven lang meenemen en bepalend is voor hun gedrag in de toekomst.

Buitenspeelplek-speelnatuur-schoolplein-speelplein-groen spelen-natuurspelen-buitenspelen

Buitenspelen brengt heel andere zintuigelijke ervaringen met zich mee.

Door buitenspelen komen kinderen al vroeg in aanraking met de natuur en leren ze zorg te dragen voor hun omgeving. 

Buitengewone buitenspeelplek

Knoops ontwerpt buitengewone buitenspeelplekken. Een uitdagende plek waar voor alle leeftijdsgroepen spelaanleidingen zijn die bijdragen aan de ontwikkeling. Een veilige omgeving om te kunnen ontdekken en onderzoeken. Waar spelaanleidingen zijn die dermate spannend zijn dat kinderen, onder toeziend oog van begeleiding, risico’s leren inschatten en bepalen of de uitdaging binnen hun eigen vermogen ligt. Waar samen spelen centraal staat en de natuur voorop.

Buitenspeelplek-speelnatuur-schoolplein-speelplein-groen spelen-natuurspelen-buitenspelen

Samen spelen met de natuur en elkaar helpen en stimuleren grenzen te verleggen. 

Een unieke combinatie van twee doelen

Een buitengewone buitenspeelplek is een unieke combinatie van twee doelen. Enerzijds het creëren van een uitdagende spelomgeving die kinderen enthousismeert om buiten te zijn. Anderzijds bijdragen aan een betere leefomgeving in het algemeen. Het gaat namelijk niet alleen om het belang van buiten ‘zijn’. Het gaat ook om het belang van ‘buiten’. Het klimaat verandert en de leefbaarheid van onze huidige omgeving vermindert. Door de grote hoeveelheid verharding ontstaat er binnen steden een ‘hitte-eiland-effect’. Dit is het verschijnsel dat het in steden vaak vele graden warmer is dan in het omliggende gebied. De reden is kort gezegd: meer asfalt, steen en staal (die allemaal warmte absorberen), en minder groen. Veel schoolpleinen liggen centraal in het dorp of de stad en vormen een stenig oppervlak waar je op een zonnige dag slechts de stilte van een sahara hoort. Kinderen kunnen soms vanwege de hittestress niet eens naar buiten. Daarnaast worden we steeds vaker overvallen door hevige piekbuien die een slecht afgewaterd plein zo blank zetten.  Een groene buitenspeelplek draagt bij aan verkoeling, betere afwatering en meer biodiversiteit. Dan ziet de overheid inmiddels ook in en dat biedt kansen!”

Subsidie voor vergroening

Investeren in een buitenspeelplek kost veel geld. Alleen al een nieuw speeltoestel kost vaak €10.000,-. Dat hebben de meeste basisscholen niet. Laat staan om her in te richten en te vergroenen. Maar dit jaar bieden subsidies kansen.  Subsidieverstrekkers willen echter wel weten wat je gaat doen en welke verbetering dit oplevert. Het is daarom verstandig een ontwerp aan te leveren. Niet enkel verplicht voor je subsidieaanvraag maar ook noodzakelijk om die grote investering succesvol te laten zijn!

Een buitenspeelplek moet goed functioneren. Zodat kinderen elkaar straks niet in de weg lopen. Het zandbakzand niet om 8.30 uur al naar binnen is gelopen. De beplanting veilig is. Leraren overzicht houden en de veiligheid gewaarborgd blijft. ‘Als tuin- en landschapsontwerper kijk ik door een geheel andere bril naar mijn omgeving.’ – Knoops. Het gaat er om een esthetische plek te ontwerpen die eveneens functioneel is en ook beheerbaar in de toekomst.

Buitenspeelplek-speelnatuur-schoolplein-speelplein-groen spelen-natuurspelen-buitenspelen

Presentatie van het schetsontwerp aan de werkgroep van basisschool De Wegwijzer.

Voor ieder kind

In Winssen zijn de kinderen dolgelukkig met het ontwerp en zien er zelf ook duidelijk de meerwaarde van in. “Gras en grond zijn minder warm dan tegels.” “En: de blaadjes van de bomen houden ook regen tegen.” “Straks kun je ook makkelijker je eigen spelletjes bedenken.” “En: ik denk dat je op dit plein meer gaat bewegen.” Ieder schoolplein is geschikt om te vergroenen, ongeacht de grootte of ligging. Knoops is dan ook super tevreden met het resultaat! Op 16 maart start de aanleg tijdens NL Doet.

Voor meer informatie over een buitengewone buitenspeeplek voor uw locatie neemt u gerust contact met haar op via info@toffetuinen.nl.

Laat een reactie achter